top of page
Webbyrån Togetheronline Group_test 5.jpg

SEO-PROCESS 

SEO-processens fyra steg

 

SEO brukar delas in i tre som är sökordsanalys, länkarbete och On Page. Där utöver lägger vi till ett fjärde element som är uppföljning. Uppföljning är en viktig del där vi analyserar trafik- och positionsresultat för att se att vi har optimerat korrekt.

När det fjärde steget är utfört, startar man om hela processen med steg ett, sökordsanalysen igen. Med andra ord är sökmotoroptimering inte någon quick fix utan ett ständigt pågående arbete för att nå bästa resultat.

1.
 
SÖKORDSANALYS

Det första steget är att identifiera de sökord/fraser som potentiella kunder söker på. Målet är att bestämma vilka sökord/fraser som är mest lönsamma att optimera för.

2.
 
LÄNKARBETE

Google tycker om externa inlänkar som leder till din webbplats för att hamna högre i sökresultatet. Dock skall länkarna vara av hög kvalitet och relevans.

3.
 
ON-PAGE

Förbättring av strukturen med relevant innehåll. Google och andra sökmotorer skall kunna indexera siten och förstå vad varje sida handlar om. 

4.
 
UPPFÖLJNING

Med hjälp av analysverktyg, t.ex Google Analytics, följer vi upp trafik- och positionsresultat. Vi finjusterar kontinuerligt för att förbättra resultaten.

Sökordsanalys

 

Innan man sökmotoroptimerar en hemsida är det viktigt att se vilka ord eller sökfraser kunderna faktiskt använder när de söker efter en vara eller tjänst. Detta kan vi hjälpa dig med genom att göra en sökordsanalys. Då ser vi vilka ord som används mer flitigt än andra på Google.

 

Viktigt att tänka på är att försöka tänka som en kund. Vilka ord använder de när de söker efter dina produkter och tjänster? Det kanske inte alls är samma ord som du själv skulle använda för att beskriva din verksamhet. Söker man t.ex på ordet fönstertvätt eller fönsterputs?

 

Vi har svaret: En städfirma tvättar fönster, de putsar inte bara lite grann, så de säger fönstertvätt. Men i skrivande stund sker faktiskt betydligt fler sökningar på ordet fönsterputs än fönstertvätt. Dock får man tänka på att sökbeteendet kan ändras över tid och att man kontinuerligt behöver se över de ord man vill synas på.

 

För att få en kostnadseffektiv marknadsföring med Google Ads är det viktigt att först göra denna sökordsanalys och sökmotoroptimera sidan för de rätta orden. Sedan används dessa sökord som du vill bli hittad på i din Google Ads-annonsering.

Länkarbete

Länkar är något som Google värderar högt, men nu för tiden är det inte bara antalet länkar som räknas utan även länkarnas relevans och kvalitet.

 

Det är viktigt att ha interna länkar på sidan. Det vill säga att man länkar innehåll från ett inlägg till en relevant sida på sin egen hemsida.

Utöver interna länkar behöver du även ha externa länkar. Det är länkar från andra sidor som pekar till din hemsida. Det är bra att ha många externa länkar, men ännu viktigare är att de är relevanta.

Man behöver även löpande se över sin hemsida och titta efter brutna länkar, dvs länkar som inte leder någonstans eller visar en 404-sida. Hittar man sådana bör de omgående åtgärdas, då sidan annars tappar länkvärde.

 

On Page

 

On Page-arbetet omfattar bland annat förbättring av sidans struktur, bakomliggande teknik och relevant innehåll. Syftet med arbetet är att Google och andra sökmotorer enkelt ska kunna indexera och förstå vad varje sida handlar om.

 

En av många viktiga delar i On Page-arbetet är att se till att valda sökord och sökfraser framhävs på korrekt sätt i både rubriker och texter.

 

Uppföljning

 

När man utfört allt SEO-arbete på sidan är det viktigt att löpande följa upp resultatet. Detta kan man t.ex göra med analysverktyget Google Analytics. Har arbetet nått de uppsatta målen? Eller behöver man göra några justeringar?

Efter att man tagit fram och analyserat resultatet, börjar man om med steg ett (sökordsanalys) igen. Tänk på att utöver utförd grundläggande SEO på hemsidan så är SEO-arbetet är ett löpande projekt, där man ständigt behöver analysera och göra förbättringar för att nå sina uppsatta mål.

Så, hur lång tid tar SEO?

 

Det beror på! Det finns fler faktorer som påverkar tiden för att ranka på Google. Man brukar räkna med månader innan man börjar ser resultat. Några faktorer som påverkar tiden är:

 

  • Hemsidans ålder, är hemsidan ny så tar det längre tid

  • Hemsidans innehåll skall vara kvalitativ och besvara besökarens frågor

  • Hemsidan skall innehålla de viktigaste sökorden och sökfraserna

  • Antal relevanta externa länkar

  • Konkurrensen för sökorden och sökfraserna

Sökordsannonsering med Google Ads

 

När din hemsida är sökmotoroptimerad kan du  förbättra ditt företags synlighet på sökmotorer med att driva traffik till din hemsida via Google Ads-annonsering. En av de stora fördelarna med Google Ads är att du endast betalar när någon kund klickar på annonsen och kommer vidare till din hemsida. 

bottom of page