top of page
Webbyrån Togetheronline Group_test 5.jpg

SEO-GUIDEN

Grunderna för sökmotoroptimering

SEO-GUIDE | Togetheronline

1. MOBILVÄNLIG SIDA

Enligt ”Svenskarna och internet 2019” använder 87% internet via mobilen varje dag. Se därför till att du har en responsiv hemsida där besökaren enkelt kan navigera på hemsidan via mobilen. Du kan enkelt testa hur mobilvänlig din sida är med Googles verktyg Mobile-Friendly Test.

 

2. SÄKER WEBBPLATS MED HTTPS

Använd ett SSL-certifikat som ökar säkerheten och tryggheten på hemsidan med krypterad trafik. I webbläsaren Chrome utfärdas även varningar för sidor som inte använder sig av https.

 

3. SNABB LADDNINGSTID

En snabb sida är något som Google prioriterar och besökare uppskattar. Försök därför att skapa en så snabb sida som möjligt. Ett sätt kan vara att optimera bildernas storlek, då dåligt optimerade bilder är den vanligaste orsaken till långsamma laddningstider. Du kan enkelt testa sidans laddningstid med Googles verktyg PageSpeed Insights.

 

4. STRUKTUR

Se till att hemsidan har en enkel och lättnavigerad struktur som tilltalar både Googles sökspindlar och dina besökare.

 

5. RELEVANT INNEHÅLL

Varje sida ska innehålla relevant och intressant innehåll för besökaren. Tänk på att det ska vara bra skrivna samt unika texter på varje enskild sida. Produkttexter kan vara lite kortare skriven till skillnad mot texten på en innehållssida som gärna kan innehålla mer text.

6. WEB SAFE FONTS

Typsnitt eller fonter kan påverka hemsidans laddningstid negativt. Har du många olika typsnitt, och speciellt typsnitt som inte är webbkompatibla, så kan hemsidans laddningstid öka.

 

7. SIDANS TITEL

Varje sida ska ha en relevant och säljande titel. Om det är ett specifikt sökord eller sökfras du vill synas på, så är det viktigt att det finns med i sidans titel. Det är nämligen sidans titel som talar om för Google vad den specifika sidan handlar om. I det organiska sökresultatet visar Google upp sidans titel, URL och Meta description.

8. TYDLIGA RUBRIKER

Rubriker kan delas in i 6 olika nivåer, H1 och H2, som är de viktigaste rubriktaggarna. Sedan kommer H3, H4, H5 och H6. Börja med att fokusera på en riktigt bra H1-rubrik, som är den rubrik som väger tyngst på sidan.

 

9. BILDER OCH RÖRLIGT MATERIAL

Både Google och mänskliga besökare gillar bilder och rörligt material på en hemsida. Detta är något som blivit allt viktigare, framför allt nu när även bildsök finns som sökalternativ hos både Google och Bing. Tänk dock på att du endast använder bilder som du har rätt att använda.

 

10. ALT-TAG

Då Google enbart kan läsa text och inte bilder, så är det viktigt att ge bilden en alt-tag. I respektive alt-tag skall även sökordet finnas.

11. META DESCRIPTION

Varje sida ska innehålla en unik Meta description. Detta är en beskrivande text av sidans innehåll och det är den som Google visar upp i det organiska sökresultatet. Har du inte skrivit en unik Meta description tar Google ett stycke ur befintlig text på sidan, vilken ofta då huggs av med prickar så här…

 

12. RELEVANTA LÄNKAR

Se löpande över vilka ingående och utgående länkar du har till din sida. Se till att det är relevanta länkar som adderar ett värde för besökaren. Viktigt också att löpande se över så du inte har några brutna länkar.

13. GOOGLE MY BUSINESS

Lägg till din hemsida på Google My Business, vilket är kostnadsfritt. Detta är ett komplement till din hemsida och gör den mer framträdande på Googles Sök och Google Maps.

14. INDEXERAR GOOGLE DINA SIDOR?

Det är viktigt att Google indexerar dina sidor, annars kommer du inte att kunna synas på Google. Du kan göra det med hjälp av Google Search Console. Där får du även information om t ex hur många sidor du har indexerat. 

bottom of page